top of page
Hydroc_grafiska profil-03.png

Naturlig
energilagring

Lagra värme och kyla genom att använda bergets naturliga egenskaper.

Home: Welcome
Home: AKTUELLT
Home: OM OSS

TEKNIKEN

Unika lagringsmöjligheter.

I systemet cirkuleras grundvatten för att transportera värme och kyla. Berget laddas naturligt med värme på sommaren och tappas på värme på vintern (eller i kortare cykler ner till timmar). Tekniken kan liknas vid en termos under marken och kan serva en fastighet eller fler.

Unika lagringsmöjligheter.

I systemet cirkuleras grundvatten för att transportera värme och kyla. Berget laddas naturligt med värme på sommaren och tappas på värme på vintern (eller i kortare cykler ner till timmar). Tekniken kan liknas vid en termos under marken och kan serva en fastighet eller fler.

AKTUELLT

Hydroc vinner prestigeprojekt.

I Augusti påbörjar Hydroc borrning i anslutning till det nya sjukhuset i Linköping. Det är det senaste stora projekt företaget vunnit och det tredje sjukhuset i Sverige som nu installerar deras lagringssystem.

Göteborg

Hydroc vinner prestigeprojekt...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Linköping

Hydroc vinner prestigeprojekt...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Stockholm

Hydroc vinner prestigeprojekt...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Image by Michiel Annaert
Image by Kurt Cotoaga

OM OSS

Vi leder utvecklingen.

Hydroc revolutionerar energibranschen genom att utmana gamla strukturer, utforska nya idéer och kontinuerligt utveckla tekniska lösningar. Genom att möjliggöra ett naturligt sätt att lagra energi bidrar Hydroc till att minska påverkan på naturen, att fossila utsläpp reduceras och att världen blir mer hållbar.

Med vårt nya sätt att ta till vara på energi möjliggör vi en tryggare energiförsörjning och effektivare energisystem. Hydroc drivs av människor med världsledande kunskaper inom geologi, energi och miljö. Tekniken är utvecklad i Sverige i nära samarbete med Göteborgs Universitet och Chalmers tekniska högskola.

Ledning

Jan_berglund.jpg

Jan Bergland

VD

Holger.jpg

Holger Eriksson

Ordförande

Teknik

lars_dahlsröm.png

Bo Bergman
Borrexpert

svenåke_larson.png

Sven Åke Larson
Prof. em. Geologi

eva-lena.png

Eva-Lena Tullborg
Hydrogeokemi

Nils_Olofsson.png

Nils Olofsson
IP

Vi stödjer Hydroc.

Det skulle inte gå att revolutionera energibranschen utan stöd från flera olika aktörer. Här är våra största samarbetspartners. 

black.png
KTH-logo.png
1280px-Vinnova_Logo.png
VGReg_RGB.png
energimyndigheten_logotyp_rgb.png
tekniskaverken_logotyp.png
almi.png
clem-onojeghuo-zZza888FSKg-unsplash.jpg
Home: BRANSCH

FÖR VEM?

För stora
energianvändare.

Hydrocs lagringslösning är för fastighetsägare, energibolag och infrastrukturägare som vill effektivisera sin energiförbrukning och bli mer hållbara. Systemet kopplas ihop med fastighetens energisystem och använder berget som ett naturligt lager för värme och kyla. Det ökar fastighetens oberoende och optimerar energianvändningen.

aditya-chinchure-mpzFnoQCwWU-unsplash.jp

Bättre ekonomi

pil-01.png
pil-01.png
pil-01.png

Reducerad energikostnad
 

Låg anläggningskostnad med få borrhål och kort installationstid

Bättre driftsnetto

 

Ökad hållbarhet

pil-01.png
pil-01.png
pil-01.png
pil-01.png

Inga tillsatta kemikalier
 

Flexibel placering

Grundas på bergets naturliga förutsättningar

Samverkan av värme och kyla

Större effekt

pil-01.png
pil-01.png
pil-01.png

Kapa effekttoppar
 

Högre temperatur
 

Snabbare system

Trygg drift

pil-01.png
pil-01.png
pil-01.png

Ökad flexibilitet i värme

och kylning
 

Ökat oberoendet mot energileverantör
 

Effektivare lagring

Home: TEKNIKEN

Patenterad teknik.

Hydrocs patenterade teknik effektiviserar bergets naturliga egenskaper att lagra värme och kyla genom att skapa ett system av borrhål och sprickplan som vatten cirkuleras i.

Unika lagringsmöjligheter.

I systemet cirkuleras grundvatten för att transportera värme och kyla. Berget laddas naturligt med värme på sommaren och tappas på värme på vintern. Ett system av flera lager kan kopplas samman för att försörja flera fastigheter. Tekniken kan liknas vid en termos under marken.

Hydroc_illustartioner-02.png

Kontakt mellan vatten och berg.

Tekniken började utvecklas på 1980-talet. Den bygger på att hitta och skapa sprickplan i berggrunden. Dessa ger en stor överföringsyta mellan vatten och berg och möjliggör stor effekt och höga temperaturer. Det gör överföringen av energi snabbare, lagringen effektivare och att mindre mark behöver tas i anspråk. 

Ett lager är normalt mellan 30-100 meter i diameter och upp till 250 meter djupt. 

Hydroc_illustartioner-03.png

Flexibel uppkoppling.

Hydrocs lager ökar nyttan i energisystemet och effektiviserar användningen av fjärrvärme, kylmaskiner, värmepumpar och solvärme. Tekniken ökar flexibiliteten mellan energianvändningen och distributionen. 

Hydroc_illustartioner-04.png

Så här enkelt är det:

01.

Geologisk undersökning
Hydroc identifierar tillsammans med kund lämplig geologisk plats, undersöker berget och provborrar i berggrunden.

02.

Borrning, spräckning och installation
 
Brunnar borras och sprickplan skapas. Bergets vatten börjar cirkuleras i systemet av hål och sprickplan.

03.

Inkoppling och laddning
Hydroclagret kopplas ihop med det lokala energisystemet. Energi kan nu lagras och användas vid behov.

04.

Drift
Hydroclagret är en naturlig del av energisystemet och tillför stabilitet och säkerhet.
KONTAKT
Jag vill veta mer, kontakta mig!

Tack, vi hör av oss!

bottom of page